Stress

Kan stress og da kanskje vedvarende stress føre til hjerteinfarkt?
Ja!.. Mener forskerne.

https://www.nrk.no/viten/derfor-kan-stress-fore-til-hjertesykdommer-1.13318325

http://forskning.no/content/stress-oker-risikoen-hjerte-og-karsykdom

Personlig har jeg vel sagt at stress er farlig i mange år allerede. Jeg har også sagt at jeg ikke stresser.
Og det er i og for seg riktig, jeg stresser ikke. I hvert fall ikke i den betydningen av å ha liten tid eller bekymre meg for at ting eventuelt ikke bir gjort.
Men, i den siste tiden har jeg nok fått en del usynlig stress. Stress i forbindelse med økonomiske problemer, ekteskapsbrudd, bedriftsmessige feilvurderinger, irritasjon over andre mennesker osv. Ting som genererer usynlig stress.
Og det er kanskje det usynlige stresset som er det farligste av alt stress. Det er også det stresset det er vanskeligst å gjøre noe med.

Da er det kanskje på tide å lære seg noe mer om dette usynlige stresset og hvordan bli kvitt det.

Det finnes sikkert massevis av bøker og kurs om stressmestring, så der har jeg helt sikkert en jobb å gjøre.

(Hentet fra unicard.org)

Hvordan kan stress føre til hjerte- og karsykdom?

– Vi har aldri før hatt en innsikt i disse mekanismene. Nå har forskerne faktisk funnet det.

En ny Harvard-studie kan ha avdekket mekanismer som kobler stress til økt risiko for framtidig hjerte- og karsykdom. NRK omtalte studien forrige torsdag, og i saken skryter den norske professoren Dan Atar av hvordan studien er gjennomført.

– Vi sier jo alltid at kropp og sjel henger sammen, men vi har aldri før hatt en innsikt i disse mekanismene. Nå har forskerne faktisk funnet det, sier Atar, som også er visepresident i European Society of Cardiology.

Amygdala og betennelse

En del av studien fulgte 293 personer over median 3,7 år. 22 av dem ble rammet av hjerte- og karsykdom i oppfølgingsperioden. Høy aktivitet i amygdala i hjernen i hviletilstand var koblet til 59 % økt risiko, og den økte risikoen var uavhengig av andre faktorer som potensielt kunne ha forklart sammenhengen. Videre var aktiviteten i amygdala signifikant forbundet med både aktiviteten i beinmargen og inflammasjon i blodårene. Inflammasjon er karakteristisk for åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. I en substudie med 13 deltakere knyttet så forskerne aktiviteten i amygdala til både selvopplevd stress, inflammasjon i blodårene og nivåene av betennelsesmarkøren C-reaktivt protein i blodet.

Ytterligere analyser viste at en betydelig del av koblingen mellom amygdala-aktivitet og hjerte- og karsykdom var forklart av inflammasjon i blodårene, og aktivitet i beinmargen forklarte store deler av sammenhengen mellom amygdala-aktivitet og betennelsen. Basert på funnene skisserer forskerne derfor en forklaringsmodell som går ut på at signaler fra amygdala får beinmargen til å produsere betennelsesstoffer som igjen kan føre til hjerte- og karsykdom.

– Hvis vi tenker på at alle de som går rundt og sliter med psykiske plager nå faktisk er utsatt for hjerterisiko, må vi ta konsekvensene på alvor, sier Atar.

Selv om studien er relativt liten anses funnene som banebrytende av en rekke internasjonale eksperter, som mener resultatene danner grunnlag for flere studier på feltet i årene framover. Forskerne gjorde blant annet skanninger av hjerne, beinmarg, milt og blodårer til deltakerne.